herb BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

www.bip.zwik.dziwnow.pl

Mapa biuletynu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Dziwnowie
|___Dane teleadresowe
Informacje
|___Wniosek o zawarcie umowy wodn.-kan.
|___uchwała Rady Miejskiej w spr. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
|___Prośba o dokonanie odbioru techn. przyłącza
|___Zlecenie na sporzadzenie warunków technicznych
|___Dokumenty potrzebne do ubiegania sie o wpisanie na listę mieszkaniową
|___
|___Zamówienia publiczne
|___TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT
|___RODO
Ogłoszenia
|___TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT
|___ZAWIADOMIENIE - ŁUKĘCIN
|___Stawki za wodę i ścieki w 2018.
|___ZAWIADOMIENIE o czasowym wstrzymaniu dostawy wody
|___Ogłoszenie o dzierżawie szaletów miejskich na okres 3 lat
|___Cennik na 2017
|___Cena wody i ścieków od 01.02.2017
|___komunikat nr 18 z 10.06.2016 r. o jakości wody
|___Komunikat nr 17 z 7.06.2016 r. o jakości wody
|___Komunikat nr 16 z 7.06.2016 r. o jakości wody.
|___komunikat nr 8 z 26 maja 2016 r. o jakości wody w Dziwnowie
|___komunikat nr 6 PPIS w Kamieniu Pom. z 24 maja 2016 r. o jakości wody w Dziwnowie
|___komunikat PPIS w Kamieniu Pom. nr 5 z 24 maja 2016 r. w Dziwnowie dla ul. Dziwna, Marynarki Wojennej
|___komunikat z 23 maja 2016 r. o jakości wody w Dziwnowie dla ulic Dziwna, Marynarki Wojennej, Komandor
|___komunikat z 23 maja 2016 r. o jakości wody w Dziwnowie z wyłączeniem ulic Dziwna, Marynarki Wojennej
|___komunkat o jakości wody w Dziwnówku
|___komunikat o jakości wody na terenie Dziwnowa z 20 maja 2016 r.
|___ogłoszenie o jakości wody
|___cennik na 2016
|___ogłoszenie o dzierżawie szaletów
|___ogłoszenie-przetarg szalety
|___ceny wody i ścieków od 01.02.2016 r.
|___ogłoszenie o nowych stawkach za wodę i ścieki
|___Numery kontaktowe
|___e-faktury